Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisen lyhytterapeuttisen lähestymistavan perusajatuksena on se, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Työskentelyssä pyritään tunnistamaan tätä kehää ja lisäämään joustavuutta ajatteluun sekä myötätuntoista suhtautumista itseen. Siten haitalliset, usein selviytymiskeinoiksi tarkoitetut, toimintamallit voivat purkautua pois.

Kognitiiviset työskentelytavat sopivat erityisesti henkilöille, jotka kärsivät ahdistus- tai masennusoireista, paniikkihäiriöstä, univaikeuksista, sekä henkilöille, joilla on esim. ylikorostunut vaativuus tai tunnollisuus itseä kohtaan.

Lyhytterapia

Depressiohoitajan yksi keskeinen tehtävä on antaa psykoedukaatiota asiakkailleen (ja tarvittaessa heidän läheisilleen). Psykoedukaatiolla tarkoitetaan tavoitteellista tietojen antoa oireista, hyvistä hoitokeinoista ja varomerkeistä. Psykoedukaatio ei ole pelkkää tiedon jakamista, vaan olennaista sille on keskinäisen yhteistyösuhteen luominen kuten terapiassakin, eli tiedon ja kokemusten jakamista asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Lyhytterapeuttiset interventiot ovat kestoltaan useimmiten 10-20 kerran mittaisia, mutta jo viidelläkin kerralla päästää usein elämänlaatua helpottaviin tuloksiin.